Sầu riêng thái rụng

Cửa hàng thục phẩm bà miền chuyên bán Sầu riêng thái rụng, Sầu riêng rụng tại vườn, Thơm ngon khó cưỡng, Cam kết sạch, ngon, béo ngậy, hạt lép

90,000 đ /kg Giá gốc 130,000 đ /kg
Hết hàng | Đặt trước

Nguồn gốc VƯỜN nhà vườn tại Long khánh, Cửa hàng thục phẩm bà miền chuyên bán Sầu riêng thái rụng, Sầu riêng rụng tại vườn, Thơm ngon khó cưỡng, ngon, béo ngậy, hạt lép

Cam kết sạch, KHÔNG HÓA CHẤT

Sầu riêng thái rụng
Sầu riêng rụng tại vườn
Thơm ngon khó cưỡng, ngon, béo ngậy, hạt lép
Cam kết sạch, KHÔNG HÓA CHẤT.